بسم الله الرّحمن الرّحیم دعای بیست و پنجم صحیفه سجادیه دعای آن حضرت برای فرزندانش بار الها بر من منت‌ گذار به باقی ماندن فرزندانم و به شایسته ساختن آنان […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم دعای بیست و چهارم صحیفه سجادیه دعای آن حضرت برای پدر و مادرش بار الها بر محمد بنده و پیامبرت و بر خاندان پاکش درود فرست و […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم دعای بیست و سوم صحیفه سجادیه دعای آن حضرت در طلب عافیت خدایا بر محمد و آل محمد درود فرست و لباس عافیت را بر من […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم دعای بیست و دوم صحیفه سجادیه دعای آن حضرت هنگام گرفتاری بار الها تو مرا به کاری (درباره‌ی تهذیب نفس) مکلف ساختی که تو خود بر […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم دعای بیست و یکم صحیفه سجادیه دعای آن حضرت هرگاه از چیزی محزون می‌شدند بار الها، ای بی‌نیاز کننده‌ی فرد ناتوان و ای نگهبان بندگان از […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم دعای بیستم صحیفه سجادیه دعای آن حضرت در مکارم اخلاق خدایا درود فرست بر محمد و خاندان او و ایمان مرا به کامل‌ترین مراتب ایمان برسان […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم دعای نوزدهم صحیفه سجادیه دعای آن حضرت در طلب باران بار الها، ما را به وسیله‌ی باران سیراب فرما و رحمتت را بر ما بگستران، به […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم دعای هجدهم صحیفه سجادیه دعای آن حضرت هنگام دفع بلیات خدایا تو را حمد و سپاس بر قضای نیکویت و بر آن بلایی که از من […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم دعای هفدهم صحیفه سجادیه دعای آن حضرت علیه شیطان بار الها، به تو پناه می‌بريم از وسوسه‌های شيطان رجيم و فریب‌هایش و از آنكه مبادا به […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم دعای شانزدهم صحیفه سجادیه دعای آن حضرت هنگام طلب عفو و گذشت بار الها، ای آنکه رحمتش فریادرس گنه‌کاران است و ای آنکه درماندگان به یاد […]

ادامه مطلب

« برگه‌ٔ پیشینبرگهٔ بعد »