بسم الله الرّحمن الرّحیم دعای سی و پنجم صحیفه سجادیه دعای آن حضرت در خشنودی به قضا و قدر الهی ستایش خدای را که به مقدراتش راضی و خشنودم و […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم دعای سی و چهارم صحیفه سجادیه دعای آن حضرت هنگام گرفتاری یا دیدن کسی که گرفتار فضیحت گناه شده است خدایا تو را ستایش می‌کنم که […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم دعای سی و سوم صحیفه سجادیه دعای آن حضرت در مقام استخاره (طلب خیر از خدا) بار الها به سبب علمت به خیر و سعادتم و […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم دعای سی و دوم صحیفه سجادیه دعای آن حضرت بعد از فراقت از نماز شب ای خدای عالم، ای دارای ملک پاینده‌ی ابدی و ای سلطان […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم دعای سی و یکم صحیفه سجادیه دعای آن حضرت در توبه بار الها، ای آنکه توصیف واصفان از وصفش فروماند و ای کسی که امید امیدواران […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم دعای سی ام صحیفه سجادیه دعای آن حضرت در یاری جستن از خدا برای ادای دین بار الها بر محمد و آل محمد درود فرست و […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم دعای بیست و نهم صحیفه سجادیه دعای آن حضرت هرگاه رزق برای او تنگ می‌شد پروردگارا تو ما بندگان را در (کمی و زیادی) رزق و […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم دعای بیست و هشتم صحیفه سجادیه دعای آن حضرت در مقام تضرع و زاری به درگاه خدای عزوجل بار الها همانا من خالصانه از غیر تو […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم دعای بیست و هفتم صحیفه سجادیه دعای آن حضرت برای سپاهیان سرحدات اسلام بار الها بر محمد و آل محمد درود فرست و مرزهای مسلمانان را […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم دعای بیست و ششم صحیفه سجادیه دعای آن حضرت درباره‌ی همسایگان بار الها بر محمد و آل محمد درود فرست و مرا بر رعایت نصرت و […]

ادامه مطلب

« برگه‌ٔ پیشینبرگهٔ بعد »