بسم الله الرّحمن الرّحیم مناجات دوازدهم صحیفه سجادیه مناجات عارفان ای خدا زبانها از رسایی ستایش تو آن‌چنان که شایسته‌ی جلالت باشد کوتاه است و ناتوان و عقل‌ها از ادراک […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم مناجات یازدهم صحیفه سجادیه مناجات نیازمندان ای خدا شکستگی مرا چیزی التیام نبخشد جز لطف و عطوفتت و فقر و بینوایی‌ام را بی‌نیاز نکند جز توجّه […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم مناجات دهم صحیفه سجادیه مناجات اهل توسل به خدا خدایا من وسیله‌ای به درگاهت ندارم، جز عواطف مهربانی‌ات و دست آویزی به سوی تو ندارم جز […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم مناجات نهم صحیفه سجادیه مناجات محبان خداوند ای خدا کیست آنکه طعم شیرینی محبتت را چشیده باشد و جز تو دیگری را خواهد کیست آنکه به […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم مناجات هشتم صحیفه سجادیه مناجات اهل ارادت و اشتیاق پاک و منزهی تو ای خدا، چقدر راه‌ها تنگ و دشوار است بر کسی که تو راهنمایش […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم مناجات هفتم صحیفه سجادیه مناجات اهل طاعت خدایا طاعت و بندگی‌ات به ما الهام فرما و ما را از معصیت و نافرمانی خود دور ساز و […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم مناجات ششم صحیفه سجادیه مناجات شکرگزاران ای خدا نعمت‌های پی در پی تو مرا از انجام وظیفه‌ی شکرگزاران غافل کرده و سیل خروشان دریای فضل و […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم مناجات پنجم صحیفه سجادیه مناجات راغبان و مشتاقان حق خداوندا اگر زاد و توشه‌ام در سفر به درگاهت اندک است ولی همانا به اعتماد و توکل […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم مناجات چهارم صحیفه سجادیه مناجات خواهش کنندگان ای خدایی که هرگاه بنده‌ای از او سؤال کند عطا خواهد کرد و هرگاه امیدی به او داشته باشد […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم مناجات سوم صحیفه سجادیه مناجات هراسناکان خداوندا آیا بینم تو را که بعد از ایمان به تو عذابم می‌کنی؟ یا بعد از اینکه تو را دوست […]

ادامه مطلب

« برگه‌ٔ پیشینبرگهٔ بعد »