بسم الله الرّحمن الرّحیم دعای چهل و ششم صحیفه سجادیه دعای آن حضرت پس از نماز عید فطر و اضحی و جمعه ای خدایی که ترحم می‌کنی بر کسی که […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم دعای چهل و پنجم صحیفه سجادیه دعای آن حضرت هنگام وداع ماه مبارک رمضان ای خدا ای آنکه در عطاء و احسان به خلق پاداش نخواهی […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم دعای چهل و سوم صحیفه سجادیه دعای آن حضرت هنگام رؤیت هلال ای مخلوق مطیع و فرمان‌بردار و ای آنکه پیوسته و سریع، در گذرگاه تقدیر […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم دعای چهل و دوم صحیفه سجادیه دعای آن حضرت هنگام ختم قرآن خداوندا همانا تو مرا یاری دادی که کتاب تو را از آغاز تا انجام […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم دعای چهل و یکم صحیفه سجادیه دعای آن حضرت در طلب پرده پوشی بار الها بر محمد و آلش درود فرست، سندهای لطف و کرم خود […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم دعای چهلم صحیفه سجادیه دعای آن حضرت هنگام شنیدن مرگ کسی و یا اگر خود متذکر مرگ می‌شد بار الها بر محمد و آل محمد درود […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم دعای سی و نهم صحیفه سجادیه دعای آن حضرت در طلب عفو و رحمت الهی بار الها بر محمد و آل محمد درود فرست و شهوتم […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم دعای سی و هشتم صحیفه سجادیه دعای آن حضرت در عذرخواهی از تضییع حقوق بار الها من به درگاه تو عذر می‌خواهم از این (گناه) که […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم دعای سی و هفتم صحیفه سجادیه دعای آن حضرت در اعتراف به تقصیر در ادای شکر الهی بار الها، هیچ کس در هیچ حالی نمی‌تواند به […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم دعای سی و ششم صحیفه سجادیه دعای آن حضرت هنگام نظر به ابر و برق و شنیدن غرش رعد بار الها این ابر و برق دو […]

ادامه مطلب

« برگه‌ٔ پیشینبرگهٔ بعد »