بسم الله الرّحمن الرّحیم دعای پانزدهم صحیفه سجادیه دعای آن حضرت هنگام مریضی خدایا تو را ستایش می‌کنم بر نعمت سلامتی بدن که شب و روزم را با آن سپری […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم دعای چهاردهم صحیفه سجادیه دعای آن حضرت هرگاه کسی به او ستم می‌کرد ای خدايی كه اخبار ستمديدگان از او پوشيده نيست و ای آنكه در […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم دعای سیزدهم صحیفه سجادیه دعای آن حضرت در طلب حاجت‌ها بار الها، ای آنکه در حوائج خلق منتهای هر مطلوب و آرزویی و ای خدایی که […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم دعای دوازدهم صحیفه سجادیه دعای آن حضرت در اعتراف به گناه و طلب توبه ای خدا، مرا از درخواست به درگاهت سه چیز منع می‌کند، ولی […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم دعای یازدهم صحیفه سجادیه دعای آن حضرت در خیر خاتمت ای خدايی كه ذكرش (يادش در دل‌ها) مايه‌ی فخر و شرافت اهل ذكر است و ای […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم دعای دهم صحیفه سجادیه دعای آن حضرت در التجاء و پناه بردن به خدا بار الها اگر بخواهی از كيفر گناه ما بگذری مقتضای فضل و […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم دعای چهل و چهارم صحیفه سجادیه دعای آن حضرت هنگام فرا رسیدن ماه مبارک رمضان ستایش مخصوص خداست که ما را به ستایش خود راهنمایی فرمود […]

ادامه مطلب

« برگه‌ٔ پیشین