بسم الله الرّحمن الرّحیم درس نوزدهم (آخرین درس) ۲۶ مرداد ۱۳۹۱ ۲۷ رمضان 1433 حمد، نامی است که سایه‌اش آفرینش را به نام خود به ثبت رساند؛ جنبندگان، به امرش […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم درس هجدهم ۱۹ مرداد ۱۳۹۱ ۲۰ رمضان 1433 سلام بر مالک یوم‌الدین؛ مالک آغاز و پایان؛ آفریننده‌ی جان‌های مشتاق؛ قلب‌های تپنده؛ دست‌هایی پر قدرت و قدم‌هایی […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم درس هفدهم ۱۲ مرداد ۱۳۹۱ ۱۳ رمضان 1433 حمدِ مخلوقات عالم آنگاه که به آنان فرمان داده شد تا موجودیت یابند، در ضربان حیاتشان به ثبت […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم درس شانزدهم ۵ مرداد ۱۳۹۱ ۶ رمضان 1433 سلام بر انوارِ آسمان‌ها و زمین، انواری که خود فرمود: آن نور در درون چراغدانی است و آن […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم درس پانزدهم ۲۹ تیر ۱۳۹۱ ۲۹ شعبان 1433 سلام بر سلامتیِ جانی که ساعات عمرش بر برکت آفرینش می‌افزاید و آنگاه که به سخن در می‌آید […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم درس چهاردهم ۲۲ تیر ۱۳۹۱ ۲۲ شعبان 1433 ستایش، نامی است که جان‌های آدمیان با آن همانند پوستِ روی استخوان، آمیخته تا ظاهرش نرم و لطیف […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم درس سیزدهم ۱۵ تیر ۱۳۹۱ ۱۵ شعبان 1433 پروردگار عالم امر فرمود: ای بندگان من، در هر حالتی با نامِ من آغازِ سخن کنید و نام […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم درس دوازدهم ۸ تیر ۱۳۹۱ ۸ شعبان 1433 به نامِ پروردگار غفور و رحیم؛ پروردگاری که همواره در وعده‌ی احسان، همگان را بر سفره‌ی رحمتش مهمان […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم درس یازدهم ۱ تیر ۱۳۹۱ ۱ شعبان 1433 به نام آغاز کننده‌ای که جهان را بر محورِ هدایت آفرید آنگاه بر مخلوقاتش امر فرمود تا او […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم درس دهم ۲۵ خرداد ۱۳۹۱ ۲۳ رجب 1433 شکر، نامی است که پروردگار عالم، مخلوقاتِ خویش را به آن مزین فرمود تا جانشان در پرتوِ این […]

ادامه مطلب

برگهٔ بعد »