بسم الله الرّحمن الرّحیم دعای چهاردهم صحیفه سجادیه دعای آن حضرت هرگاه کسی به او ستم می‌کرد ای خدايی كه اخبار ستمديدگان از او پوشيده نيست و ای آنكه در […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم دعای سیزدهم صحیفه سجادیه دعای آن حضرت در طلب حاجت‌ها بار الها، ای آنکه در حوائج خلق منتهای هر مطلوب و آرزویی و ای خدایی که […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم دعای دوازدهم صحیفه سجادیه دعای آن حضرت در اعتراف به گناه و طلب توبه ای خدا، مرا از درخواست به درگاهت سه چیز منع می‌کند، ولی […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم دعای یازدهم صحیفه سجادیه دعای آن حضرت در خیر خاتمت ای خدايی كه ذكرش (يادش در دل‌ها) مايه‌ی فخر و شرافت اهل ذكر است و ای […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم دعای دهم صحیفه سجادیه دعای آن حضرت در التجاء و پناه بردن به خدا بار الها اگر بخواهی از كيفر گناه ما بگذری مقتضای فضل و […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم دعای نهم صحیفه سجادیه دعای آن حضرت در اشتیاق به درخواست مغفرت از خدای عزوجل خداوندا بر محمد و آلش درود فرست و ما را به […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم دعای هشتم صحیفه سجادیه دعای آن حضرت در پناه بردن به خدا بار الها به تو پناه می‌برم از هيجان حرص و تسلط قوه‌ی خشم و […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم دعای هفتم صحیفه سجادیه دعای آن حضرت هنگام حوادث مهم ای خدایی كه گره مشكلات عالم به او گشايش می‌يابد و ای خدایی كه سختی‌های جهان […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم دعای ششم صحیفه سجادیه دعای آن حضرت هنگام صبح و شام ستايش مخصوص خدایی است كه به قدرت كامله‌ی خود روز و شب را آفريد و […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم دعای پنجم صحیفه سجادیه دعای آن حضرت برای خود و شیعیان ای خدايی كه شگفتی‌های بزرگی و عظمت او پایان‌پذیر نيست بر محمد و آلش درود […]

ادامه مطلب

« برگه‌ٔ پیشینبرگهٔ بعد »