بسم الله الرّحمن الرّحیم دعای امام سجاد (ع) در روز جمعه صحیفه سجادیه ستایش مخصوص خدایی است که نخست است پیش از ایجاد و زنده کردن موجودات (پیوسته وجود داشته […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم دعای امام سجاد (ع) در روز پنجشنبه صحیفه سجادیه ستایش مخصوص خدایی است که شب تار را به قدرت کامله‌اش برد و روز روشن را به […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم دعای امام سجاد (ع) در روز چهارشنبه صحیفه سجادیه ستایش مخصوص خدا است که شب را لباس و پوشش قرار داد و خواب را قوّت و […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم دعای امام سجاد (ع) در روز سه شنبه صحیفه سجادیه حمد و ستایش مخصوص خدا و سزاوار ستایش کردن است و ستایش حق او است (او […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم دعای امام سجاد (ع) در روز دوشنبه صحیفه سجادیه ستایش مخصوص خدایی است که هنگام خلقت (سرشت) آسمان‌ها و زمین هیچ‌کس را گواه نخواست (و از […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم دعای امام سجاد (ع) در روز یکشنبه صحیفه سجادیه بنام خدایی که جز به فضل و رحمتش به چیزی امیدوار نیستم و غیر از عدل و […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم دعای امام سجاد (ع) در روز شنبه صحیفه سجادیه به نام خدا که ورد زبان پاکان از گناه و ذکر دائم پرهیزکاران عالم است و پناه […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم مناجات پانزدهم صحیفه سجادیه مناجات اهل زهد خدایا ما را در خانه‌ای سکونت داده‌ای که گودال‌های فریب و نیرنگش را برای ما کنده و آماده ساخته […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم مناجات چهاردهم صحیفه سجادیه مناجات معتصمین خدایا ای پناهِ پناهندگان و ای پناهِ پناه خواهان و ای نجات‌بخش به هلاکت افتادگان و ای نگهدار بیچارگان و […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم مناجات سیزدهم صحیفه سجادیه مناجات اهل ذکر خدایا اگر پذیرش دستور و فرمانت بر من واجب نبود، منزهت می‌دانستم که نامت به زبان آرم با اینکه […]

ادامه مطلب

برگهٔ بعد »