بسم الله الرّحمن الرّحیم (محرم 1443 ه.ق- نورالحسین) خطبه‌ی شب هشتم (قرائت سوره مبارکه یونس) ۲۶ مرداد ۱۴۰۰ سلام بر آیینه‌ی حقیقت، حقیقتی که جان‌ها را به میدان محاسبه می‌خواند […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم (محرم 1443 ه.ق- نورالحسین) خطبه‌ی شب هفتم (قرائت سوره مبارکه انبیاء) ۲۵ مرداد ۱۴۰۰ سلام بر امانت زمان فرمانی که همگان را به بارگاه ملکوتی اللّه […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم (محرم 1443 ه.ق- نورالحسین) خطبه‌ی شب ششم (قرائت سوره مبارکه نجم) ۲۴ مرداد ۱۴۰۰ سلام بر امری که در درون جان عالم در جریان است تا […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم (محرم 1443 ه.ق- نورالحسین) خطبه‌ی شب پنجم (قرائت سوره مبارکه احزاب) ۲۳ مرداد ۱۴۰۰ سلام بر ساعت‌های انتظار همان دقایقی که به زیباترین لطف الهی آراسته […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم (محرم 1443 ه.ق- نورالحسین) خطبه‌ی شب چهارم (قرائت سوره مبارکه حضرت محمد(ص)) ۲۲ مرداد ۱۴۰۰ سلام بر فرمانی عظیم، آنگاه که زمان را می‌شکافد تا جان‌های […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم (محرم 1443 ه.ق- نورالحسین) خطبه‌ی شب سوم (قرائت سوره مبارکه دخان) ۲۱ مرداد ۱۴۰۰ سلام بر زمان آنگاه که به حرکت درمی‌آید تا نام‌ها را در […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم (محرم 1443 ه.ق- نورالحسین) خطبه‌ی شب دوم (قرائت سوره مبارکه سور) ۲۰ مرداد ۱۴۰۰ سلام بر فرمانی مبارک همان فرمانی که بر جان مطهرش فرود آمد: […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم (محرم 1443 ه.ق- نورالحسین) خطبه‌ی شب اول (قرائت سوره مبارکه توبه) ۱۹ مرداد ۱۴۰۰ سلام بر آخرین سفیر هدایت پیامبری که عقل کل آفرینش بود در […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم (محرم 1443 ه.ق- نورالحسین) خطبه‌ی شب افتتاحیه (قرائت سوره مبارکه فجر) ۱۸ مرداد ۱۴۰۰ شکر و سپاس پروردگار کریم، حکیم و رحیم را سزاست که روزی […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم (محرم ۱۴۴۳ ه.ق- نورالحسین) «نورالحسین» ۱۸ مرداد ۱۴۰۰ سلام و درود بی‌پایان بر خاتم رسولان حضرت محمد (ص) باد که همچون نوری در ظلمت اندیشه‌های باطل […]

ادامه مطلب

« برگه‌ٔ پیشینبرگهٔ بعد »