بسم الله الرّحمن الرّحیم خطبه‌ی شهادت امام رضا (ع) ۱۵ مهر ۱۴۰۰ شکر و سپاس پروردگار رب‌العالمین را سزاست که آفرید آسمان‌ها و زمین را و تاریکی شب را مایه‌ی […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم خطبه‌ی ۲۸ صفر ۱۳ مهر ۱۴۰۰ سلام بر روزی که طلوع و غروبش هزاران غم نهفته را در لحظه در لحظه‌ی زمان در سینه‌ی خویش ثبت […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم خطبه‌ی روز اربعین ۵ مهر ۱۴۰۰ سلام بر زمان و بر آنچه در سینه دارد. حقیقت‌هایی که انوارش معنا کننده‌ی خلقت است. امروز اربعین حقیقتی است […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم خطبه‌ی ولادت امام موسی کاظم (ع) ۲۲ شهریور ۱۴۰۰ حمد و سپاس و ستایش پروردگار بی‌همتا را سزاست که به زیبایی ستایش شود و در نهان […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم (محرم 1443 ه.ق- نورالحسین) خطبه‌ی شب سیزدهم (قرائت سوره مبارکه فتح) ۳۱ مرداد ۱۴۰۰ شکر و سپاس بر پروردگار رئوف و حکیم که همه‌ی آفرینش از […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم (محرم 1443 ه.ق- نورالحسین) خطبه‌ی شب دوازدهم (قرائت سوره مبارکه تکویر) ۳۰ مرداد ۱۴۰۰ شکر پروردگار حکیم و عظیم را سزاست که در عذاب بندگان نافرمان […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم (محرم 1443 ه.ق- نورالحسین) خطبه‌ی شب یازدهم (قرائت سوره مبارکه اعراف) ۲۹ مرداد ۱۴۰۰ حمد و سپاس درخور و شایسته‌ی خداوند جلیل و جلال است خداوندی […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم (محرم 1443 ه.ق- نورالحسین) خطبه‌ی شب دهم (قرائت سوره مبارکه ملک) ۲۸ مرداد ۱۴۰۰ شکر و حمد و سپاس بر خالق یکتای آفرینش، آفرینشی که خود […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم (محرم 1443 ه.ق- نورالحسین) خطبه‌ی روز عاشورا (قرائت سوره مبارکه فجر) ۲۸ مرداد ۱۴۰۰ سلام بر انوار قرآن کریم انواری که حکایت از رحمت بی‌منتهای الهی […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم (محرم 1443 ه.ق- نورالحسین) خطبه‌ی شب نهم (شب عاشورا) (قرائت سوره مبارکه قیامت) ۲۷ مرداد ۱۴۰۰ سلام برای یومی که پروردگار فرمود در آن خرید و […]

ادامه مطلب

« برگه‌ٔ پیشینبرگهٔ بعد »