بسم الله الرّحمن الرّحیم درس نوزدهم (آخرین درس) ۲۶ مرداد ۱۳۹۱ ۲۷ رمضان ۱۴۳۳ حمد، نامی است که سایه‌اش آفرینش را به نام خود به ثبت رساند؛ جنبندگان، به امرش […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم درس هجدهم ۱۹ مرداد ۱۳۹۱ ۲۰ رمضان ۱۴۳۳ سلام بر مالک یوم‌الدین؛ مالک آغاز و پایان؛ آفریننده‌ی جان‌های مشتاق؛ قلب‌های تپنده؛ دست‌هایی پر قدرت و قدم‌هایی […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم درس هفدهم ۱۲ مرداد ۱۳۹۱ ۱۳ رمضان ۱۴۳۳ حمدِ مخلوقات عالم آنگاه که به آنان فرمان داده شد تا موجودیت یابند، در ضربان حیاتشان به ثبت […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم درس شانزدهم ۵ مرداد ۱۳۹۱ ۶ رمضان ۱۴۳۳ سلام بر انوارِ آسمان‌ها و زمین، انواری که خود فرمود: آن نور در درون چراغدانی است و آن […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم درس پانزدهم ۲۹ تیر ۱۳۹۱ ۲۹ شعبان ۱۴۳۳ سلام بر سلامتیِ جانی که ساعات عمرش بر برکت آفرینش می‌افزاید و آنگاه که به سخن در می‌آید […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم درس چهاردهم ۲۲ تیر ۱۳۹۱ ۲۲ شعبان ۱۴۳۳ ستایش، نامی است که جان‌های آدمیان با آن همانند پوستِ روی استخوان، آمیخته تا ظاهرش نرم و لطیف […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم درس سیزدهم ۱۵ تیر ۱۳۹۱ ۱۵ شعبان ۱۴۳۳ پروردگار عالم امر فرمود: ای بندگان من، در هر حالتی با نامِ من آغازِ سخن کنید و نام […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم درس دوازدهم ۸ تیر ۱۳۹۱ ۸ شعبان ۱۴۳۳ به نامِ پروردگار غفور و رحیم؛ پروردگاری که همواره در وعده‌ی احسان، همگان را بر سفره‌ی رحمتش مهمان […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم درس یازدهم ۱ تیر ۱۳۹۱ ۱ شعبان ۱۴۳۳ به نام آغاز کننده‌ای که جهان را بر محورِ هدایت آفرید آنگاه بر مخلوقاتش امر فرمود تا او […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم درس دهم ۲۵ خرداد ۱۳۹۱ ۲۳ رجب ۱۴۳۳ شکر، نامی است که پروردگار عالم، مخلوقاتِ خویش را به آن مزین فرمود تا جانشان در پرتوِ این […]

ادامه مطلب

برگهٔ بعد »