بسم الله الرّحمن الرّحیم خطبه‌ی روز اربعین ۲۷ مهر ۹۸ سلام بر انتظار. آن زمان که جان انسان مشتاق گمشده‌ای است، دست به دعا بر می‌دارد، یا رب زمان بر […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم (محرم 1441 ه.ق- در انتظار دولت عشق) خطبه‌ی شب دوازدهم ۲۱ شهریور ۱۳۹۸ سلام بر جانِ عالم قرآن کریم، جانی که تپش حیاتش ضامن وعده‌های الهی […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم (محرم 1441 ه.ق- در انتظار دولت عشق) خطبه‌ی شب یازدهم ۲۰ شهریور ۱۳۹۸ سلام بر حق، آن زمان که با قامتی رشید و استوار در برابر […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم (محرم 1441 ه.ق- در انتظار دولت عشق) خطبه‌ی شب دهم (شب اول شهادت امام حسین (ع)) ۱۹ شهریور ۱۳۹۸ حمد و سپاس پروردگار حکیم و کریم […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم (محرم 1441 ه.ق- در انتظار دولت عشق) خطبه‌ی روز عاشورا ۱۹ شهریور ۱۳۹۸ سلام بر طور. طور عشق. طور دلدادگی. طور انتظار. پایان عمری مطهر. امروز […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم (محرم 1441 ه.ق- در انتظار دولت عشق) خطبه‌ی شب نهم (شب عاشورا) ۱۸ شهریور ۱۳۹۸ سلام بر زمان. امانت‌دار جان‌های مطهر. همانانی که جز به آنچه […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم (محرم 1441 ه.ق- در انتظار دولت عشق) خطبه شب هشتم ۱۷ شهریور ۱۳۹۸ سلام بر حق. وعده‌ی راستین پروردگار در دعوت همگان به گرفتن پیمان قالو […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم (محرم 1441 ه.ق- در انتظار دولت عشق) خطبه شب هفتم ۱۶ شهریور ۱۳۹۸ سلام بر محرم. ماه مبارزه با شیاطین اِنس. شیاطینی که همگان قادر به […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم (محرم 1441 ه.ق- در انتظار دولت عشق) خطبه شب ششم ۱۵ شهریور ۱۳۹۸ سلام بر آیینه‌ی زمان و انوار درخشانش، انواری که جان‌ها را مهمان دوران‌ها […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم (محرم 1441 ه.ق- در انتظار دولت عشق) خطبه شب پنجم ۱۴ شهریور ۱۳۹۸ سلام بر انتظاری مبارک. ساعاتی که در گذر زمان مانند حیاتی مجدد است […]

ادامه مطلب

برگهٔ بعد »