بسم الله الرّحمن الرّحیم خطبه‌ی روز اربعین ۵ مهر ۱۴۰۰ سلام بر زمان و بر آنچه در سینه دارد. حقیقت‌هایی که انوارش معنا کننده‌ی خلقت است. امروز اربعین حقیقتی است […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم (محرم 1443 ه.ق- نورالحسین) خطبه‌ی شب سیزدهم (قرائت سوره مبارکه فتح) ۳۱ مرداد ۱۴۰۰ شکر و سپاس بر پروردگار رئوف و حکیم که همه‌ی آفرینش از […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم (محرم 1443 ه.ق- نورالحسین) خطبه‌ی شب دوازدهم (قرائت سوره مبارکه تکویر) ۳۰ مرداد ۱۴۰۰ شکر پروردگار حکیم و عظیم را سزاست که در عذاب بندگان نافرمان […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم (محرم 1443 ه.ق- نورالحسین) خطبه‌ی شب یازدهم (قرائت سوره مبارکه اعراف) ۲۹ مرداد ۱۴۰۰ حمد و سپاس درخور و شایسته‌ی خداوند جلیل و جلال است خداوندی […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم (محرم 1443 ه.ق- نورالحسین) خطبه‌ی شب دهم (قرائت سوره مبارکه ملک) ۲۸ مرداد ۱۴۰۰ شکر و حمد و سپاس بر خالق یکتای آفرینش، آفرینشی که خود […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم (محرم 1443 ه.ق- نورالحسین) خطبه‌ی روز عاشورا (قرائت سوره مبارکه فجر) ۲۸ مرداد ۱۴۰۰ سلام بر انوار قرآن کریم انواری که حکایت از رحمت بی‌منتهای الهی […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم (محرم 1443 ه.ق- نورالحسین) خطبه‌ی شب نهم (شب عاشورا) (قرائت سوره مبارکه قیامت) ۲۷ مرداد ۱۴۰۰ سلام برای یومی که پروردگار فرمود در آن خرید و […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم (محرم 1443 ه.ق- نورالحسین) خطبه‌ی شب هشتم (قرائت سوره مبارکه یونس) ۲۶ مرداد ۱۴۰۰ سلام بر آیینه‌ی حقیقت، حقیقتی که جان‌ها را به میدان محاسبه می‌خواند […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم (محرم 1443 ه.ق- نورالحسین) خطبه‌ی شب هفتم (قرائت سوره مبارکه انبیاء) ۲۵ مرداد ۱۴۰۰ سلام بر امانت زمان فرمانی که همگان را به بارگاه ملکوتی اللّه […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم (محرم 1443 ه.ق- نورالحسین) خطبه‌ی شب ششم (قرائت سوره مبارکه نجم) ۲۴ مرداد ۱۴۰۰ سلام بر امری که در درون جان عالم در جریان است تا […]

ادامه مطلب

برگهٔ بعد »