بسم الله الرّحمن الرّحیم خطبه‌ی عید غدیر ۲۹ مرداد ۹۸ خداوندی را حمد می‌کنم که خالق بندگان است و گستراننده‌ی خاک، جاری کننده‌ی باران، رویاننده‌ی گیاه و سبز کننده‌ی آن. […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم خطبه‌ی عید غدیر ۸ شهریور ۹۷ الحمدللّه. شکر و حمد و سپاس خاص پروردگار کریم است و هرگونه تحسین و ستایش از آفرینش مخلوقات در زمین […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم خطبه‌ی عید غدیر ۱۸ شهریور ۹۶ الحمدللّه. شکر و حمد و سپاس خاص پروردگار کریم است و هرگونه تحسین و ستایش از آفرینش مخلوقات در زمین […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم خطبه‌ی عید غدیر ۳۰ شهریور ۹۵ شکر پروردگار کریم را که از روی رحمت و نعمت خود امامت را اَکمَلتُ لکُم دینکم قرار داد که بندگان […]

ادامه مطلب

الحمد لله، سزاوار است به سپاس و ستایش الله رب العالمین رب اولین و آخرین و رب آسمان‌ها و زمین؛ نبوده و نیست و نخواهد بود غیر از خداوند بی‌شریک. عظیم و برتر و بالاتر است از اندیشه که توصیف شود و نام‌های نیکو از آن اوست…

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم خطبه‌ی عید غدیر ۲۱ مهر ۹۳ الحمد لله، سزاوار است به سپاس و ستایش الله رب‌العالمین، رب اولین و آخرین و رب آسمان‌ها و زمین؛ نبوده […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم خطبه‌ی عید غدیر ۲ آبان ۱۳۹۲ حمد و سپاس خداوند جلیل و جلال و جمیل را سزاست که ارجمند است در فرمانروایی، بی‌شریک و وزیر است […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم خطبه‌ی عید غدیر ۱۳ آبان ۹۱ حمد و سپاس خداوند جلیل و جلال و جمیل را سزاست که ارجمند است در فرمانروایی، بی‌شریک و وزیر است […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم خطبه‌ی عید غدیر ۲۴ آبان ۱۳۹۰ حمد و ستایش خداوند کریم را سزاست که شگفتی‌های بزرگی و عظمتش پایان نپذیرد، گنجینه‌های رحمت بی‌منتهایش به آخر نرسد، […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم دل نوشته‌ی عید غدیر ۵ آذر ۱۳۸۹ مولا یا امیرالمؤمنین از اون وقتی‌که خودمو شناختم دیدم که پدر و مادر و اطرافیانم هر وقت می‌خواستن کار […]

ادامه مطلب

برگهٔ بعد »