بسم الله الرّحمن الرّحیم خطبه‌ی شهادت امام حسن عسکری (ع) ۱۱ مهر ۱۴۰۱ به نام آغاز کننده‌ی آفرینش آنگاه که فرمان داد موجود شو، موجود شد و آنچه موجود شد […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم خطبه‌ی شهادت امام رضا (ع) ۳ مهر ۱۴۰۱ خداوندی را می‌ستاییم که همه‌ی هستی را آفرید و همه‌ی موجودات را از زمین و آسمان روزی عطا […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم خطبه‌ی ۲۸ صفر ۲ مهر ۱۴۰۱ شکر نعمتی است که پروردگار عالم آن را به سپاس بخشش‌اش به آدمی عرضه داشت و فرمود: ای بندگانم، مرا […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم (محرم ۱۴۴۴ ه.ق- حرکت به سوی نور) خطبه‌ی شب دوازدهم ۱۹ مرداد ۱۴۰۱ سلام بر کعبه قبله‌گاه عشاق، عابدان و ذاکران، بندگان مخلص که به سویش […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم (محرم ۱۴۴۴ ه.ق- حرکت به سوی نور) خطبه‌ی شب یازدهم ۱۸ مرداد ۱۴۰۱ سلام بر خالقی که مدبر الامور است در آفرینشش و طبق فرموده‌اش برگی […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم (محرم ۱۴۴۴ ه.ق- حرکت به سوی نور) خطبه‌ی شب دهم ۱۷ مرداد ۱۴۰۱ شکر پروردگار عالم را بر ذکر «اِیاکَ نَعبُد وَ اِیاکَ نَستَعین». دریچه‌ی رحمت […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم (محرم ۱۴۴۴ ه.ق- حرکت به سوی نور) خطبه‌ی روز عاشورا ۱۷ مرداد ۱۴۰۱ سلام بر امانت‌دار زمان‌ها از اولین تا آخرین. امانتی که حکایتی از تلخی […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم (محرم ۱۴۴۴ ه.ق- حرکت به سوی نور) خطبه‌ی شب نهم (شب عاشورا) ۱۶ مرداد ۱۴۰۱ سلام بر قلم و آنچه می‌نگارد. روزها و شب‌هایی که نویسندگان […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم (محرم ۱۴۴۴ ه.ق- حرکت به سوی نور) خطبه‌ی شب هشتم ۱۵ مرداد ۱۴۰۱ سلام بر ایام، بر روزها و شب‌هایش، بر فصل‌ها و سال‌هایش، بر ساعت‌ها […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم (محرم ۱۴۴۴ ه.ق- حرکت به سوی نور) خطبه‌ی شب هفتم ۱۴ مرداد ۱۴۰۱ سلام بر طلوعی منور، ساعاتی که آغاز روز را خبر می‌دهد. مشتاقان کعبه‌ی […]

ادامه مطلب

برگهٔ بعد »