بسم الله الرّحمن الرّحیم خطبه‌ی شهادت حضرت زهرا (س) (روایت دوم) ۱۶ دی ۱۴۰۰ سلام بر خالقی که مدبر الامور است در آفرینشش و طبق فرموده‌اش برگی جز به اراده‌ی […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم خطبه‌ی شهادت حضرت زهرا (س) (روایت اول) ۲۷ آذر ۱۴۰۰ سلام بر ایام آنگاه که رازهای پنهان خویش را با زبان زمان از پرده‌ی غیب خارج […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم خطبه‌ی شهادت امام حسن عسکری (ع) ۲۳ مهر ۱۴۰۰ می‌ستاییم پروردگارمان را که خلق کرد زمین و آسمان و هرچه در اوست و روشنایی و تاریکی، […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم خطبه‌ی شهادت امام رضا (ع) ۱۵ مهر ۱۴۰۰ شکر و سپاس پروردگار رب‌العالمین را سزاست که آفرید آسمان‌ها و زمین را و تاریکی شب را مایه‌ی […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم خطبه‌ی ۲۸ صفر ۱۳ مهر ۱۴۰۰ سلام بر روزی که طلوع و غروبش هزاران غم نهفته را در لحظه در لحظه‌ی زمان در سینه‌ی خویش ثبت […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم خطبه‌ی روز اربعین ۵ مهر ۱۴۰۰ سلام بر زمان و بر آنچه در سینه دارد. حقیقت‌هایی که انوارش معنا کننده‌ی خلقت است. امروز اربعین حقیقتی است […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم (محرم ۱۴۴۳ ه.ق- نورالحسین) خطبه‌ی شب سیزدهم (قرائت سوره مبارکه فتح) ۳۱ مرداد ۱۴۰۰ شکر و سپاس بر پروردگار رئوف و حکیم که همه‌ی آفرینش از […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم (محرم ۱۴۴۳ ه.ق- نورالحسین) خطبه‌ی شب دوازدهم (قرائت سوره مبارکه تکویر) ۳۰ مرداد ۱۴۰۰ شکر پروردگار حکیم و عظیم را سزاست که در عذاب بندگان نافرمان […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم (محرم ۱۴۴۳ ه.ق- نورالحسین) خطبه‌ی شب یازدهم (قرائت سوره مبارکه اعراف) ۲۹ مرداد ۱۴۰۰ حمد و سپاس درخور و شایسته‌ی خداوند جلیل و جلال است خداوندی […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم (محرم ۱۴۴۳ ه.ق- نورالحسین) خطبه‌ی شب دهم (قرائت سوره مبارکه ملک) ۲۸ مرداد ۱۴۰۰ شکر و حمد و سپاس بر خالق یکتای آفرینش، آفرینشی که خود […]

ادامه مطلب

برگهٔ بعد »