بسم الله الرّحمن الرّحیم خطبه‌ی شهادت امام رضا (ع) ۲۳ شهریور ۱۴۰۲ خداوندی را می‌ستاییم که همه‌ی هستی را آفرید و همه‌ی موجودات را از زمین و آسمان روزی عطا […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم خطبه‌ی ۲۸ صفر ۲۲ شهریور ۱۴۰۲ سلام بر آفریننده‌ی زمین و آسمان، خالق کل شی. پروردگار زمان‌ها و دوران‌ها در تمام ادیان. اینک زمان می‌رود تا […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم (محرم ۱۴۴۵ ه.ق- میقات محرم ۲) خطبه‌ی شب دوازدهم ۷ مرداد ۱۴۰۲ ستایش مخصوص خدایی است که ذات ازلیش اول در وجود و مبدأ آفرینش است […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم (محرم ۱۴۴۵ ه.ق- میقات محرم ۲) خطبه‌ی شب یازدهم ۶ مرداد ۱۴۰۲ حمد و سپاس پروردگار عظیم و با شکوه و جلال و گرامی را سزاست […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم (محرم ۱۴۴۵ ه.ق- میقات محرم ۲) خطبه‌ی شب دهم (شب اول شهادت امام حسین (ع)) ۵ مرداد ۱۴۰۲ سلام بر اللّه پروردگار یکتا و توانا. مدبر […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم (محرم ۱۴۴۵ ه.ق- میقات محرم ۲) خطبه‌ی روز عاشورا ۵ مرداد ۱۴۰۲ حمدی بی‌پایان و درخور بارگاه با عظمت و کبریایی را سزاست که همواره چراغ‌هایی […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم (محرم ۱۴۴۵ ه.ق- میقات محرم ۲) خطبه‌ی شب نهم (شب عاشورا) ۴ مرداد ۱۴۰۲ به نام آفریننده‌ی جان‌ها، پروردگاری که جان‌های مشتاق را اَیُّها المُخلصون نامید […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم (محرم ۱۴۴۵ ه.ق- میقات محرم ۲) خطبه‌ی شب هشتم ۳ مرداد ۱۴۰۲ شکر نامی است جان عاشق آن را می‌شناسد. زبانش حیران نعمت‌های بی‌شمار به آن […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم (محرم ۱۴۴۵ ه.ق- میقات محرم ۲) خطبه‌ی شب هفتم ۲ مرداد ۱۴۰۲ سلام بر حمد، حمدی که نامش را عبادت خواندند تا زبان‌ها معترف عظمت پروردگار […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم (محرم ۱۴۴۵ ه.ق- میقات محرم ۲) خطبه‌ی شب ششم ۱ مرداد ۱۴۰۲ حمد و ستایش خداوند ابدی و ازلی را سزاست که موجود بود قبل از […]

ادامه مطلب

برگهٔ بعد »