بسم الله الرّحمن الرّحیم (محرم ۱۴۴۵ ه.ق- میقات محرم ۲) خطبه‌ی روز عاشورا ۵ مرداد ۱۴۰۲ حمدی بی‌پایان و درخور بارگاه با عظمت و کبریایی را سزاست که همواره چراغ‌هایی […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم (محرم 1444 ه.ق- حرکت به سوی نور) خطبه‌ی روز عاشورا ۱۷ مرداد ۱۴۰۱ سلام بر امانت‌دار زمان‌ها از اولین تا آخرین. امانتی که حکایتی از تلخی […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم (محرم ۱۴۳۹ ه.ق- ده شب با دولت ظهور) خطبه شب دهم ۹ مهر ۱۳۹۶ به نام پروردگار غفور و رحیم؛ پروردگاری که همواره در وعده‌ی احسان، […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم (محرم ۱۴۳۹ ه.ق- ده شب با دولت ظهور) خطبه‌ی روز عاشورا ۹ مهر ۱۳۹۶ سلام ذکری است که پروردگار عالم آن را برای رسول خود برگزید […]

ادامه مطلب

شکر خالق بی همتا را که عقل را مقتدای حق و باطل خواند تا مردمان جانشان را در بود و نبودش محک بزنند. اینک خورشید، روزی را آغاز نموده که ساعاتش در رسالت آخرین پیامبر الهی جاودانه خواهد شد، …

ادامه مطلب

سلام بر یوم‌الدین، یومی مبارک، روز مرگ باطل، روز شکست شیطان و روز ظهور حق و عدالت، قیامتی خونین و وصالی شیرین؛ نامش را چه قلمی می‌نویسد و چه زبانی قادر است تا وصفش کند؟

ادامه مطلب

سلام بر امری که فرمود: اگر بر خویشتن ستم روا داشته‌اید و از روی جهالت مرتکب گناه شده‌اید پس توبه کنید؛ پروردگار بخشنده و مهربان است او شما را در هر کاری که هستید می‌بیند،صدایتان را می‌شنود،…

ادامه مطلب

سلام بر یوم‌الدین؛ مالک یوم‌الدین و سلام بر یوم عاشورا، یوم فرقان، یوم جداسازی حق از باطل، پاک از ناپاک، زیبایی از زشتی، عزت از ذلت و رشادت از عجز و سلام بر برپا کننده‌ی کرسی قضاوتش، بر ترازو و میزان و معیارش …

ادامه مطلب

سلام بر خالقِ مخلوقات، خالقی که معرفت را رمزِ شناخت معرفی نمود و بندگان خویش را به تفکر دعوت کرده فرمود: آیا به آفرینش زمین و آسمان تفکر نمی‌کنید؟ زمینی که در دستتان است و آسمانی که قدرتِ سفر را در آن یافتید …

ادامه مطلب

سلام بر خالقِ مخلوقات، خالقی که معرفت را رمزِ شناخت معرفی نمود و بندگان خویش را به تفکر دعوت کرده فرمود: آیا به آفرینش زمین و آسمان تفکر نمی‌کنید؟ زمینی که در دستتان است و آسمانی که قدرتِ سفر را در آن یافتید …

ادامه مطلب

برگهٔ بعد »