حمد و سپاس از آن خدایی است که بزرگوار و بخشنده، با شکوه و عطا بخش، پناه دهنده و قدرتمند، نگه‌دارنده و گشاینده و روزی دهنده است. خداوندی که شکافنده‌ی صبح، برطرف کننده‌ی تاریکی‌ها، بارنده‌ی باران،…

ادامه مطلب

حمد و سپاس و ستایش سزاوار خداوند سبحان است که رحمتش فریادرس گناه‌کاران، احسانش پناه دهنده‌ی درماندگان، آرام دل وحشت زدگان و گشایش دهنده‌ی غم‌دیدگان است. عفو و بخشش او از کیفرش …

ادامه مطلب

حمد و ستایش خداوند ابدی و ازلی را سزاست که موجود بود قبل از آنکه نبود آسمان، افراشته زمین را، گسترده آفتاب پرتو افکن را، آفرید شب تاریک را، روز روشن را، دریای وسیع را، کوه استوار را و تسبیح کنند او را …

ادامه مطلب

شایسته است خداوند قادرِ متعال و سپاس بی‌کران، خداوندی را سزاست که شنواترین شنوایان، بیناترین بینایان، داورترین داوران، سریع‌ترینِ حسابگران، مهربان‌ترین مهربانان، بهترین آمرزندگان و فریادرس …

ادامه مطلب

حمد و ستایش مخصوص خداوند صاحب نعمت و احسان و کرامت و بخشش و توانایی ازلی است. اوست دانای ابدی، زنده‌ی یگانه و موجود سرمدی. شنوا و بیناست و گواهی دادند بر وحدانیتش فرشتگان و …

ادامه مطلب

حمد و ثنا و سپاس سزاوار خداوند با جلال و کبریاییِ عظیم و کریم است که بزرگی و عظمتش در آسمان‌ها، نشانه‌های قدرتش در زمین، عجایب او در دریاها و گنجینه‌هایش در کوه‌ها و آشکار است …

ادامه مطلب

حمد و سپاس و ستایش پروردگار بی‌همتا را سزاست که به زیبایی ستایش شود و در نهان و آشکار حمد گردد و شب به او نظر شود و جویندگان او را جویند، مشتاقان او را طلب کنند و درماندگان و …

ادامه مطلب

حمد و ستایش خداوند عزوجل و بزرگ و ارجمند را سزاست، خداوندی که نوشت نام‌های مکنون و عظمتش را بر سراپرده‌ی بزرگی و کرامت.
قدرتش بر همه چیز احاطه دارد، بر بادها آنچه را می‌پراکنند، …

ادامه مطلب

حمد و سپاس مخصوص خداوند یکتا و یگانه بی‌شریک و بی‌نیاز و بی‌همتاست. دفع شر به دست او و هر خیری به قدرت و حکمتش.
خدایا این ایام، ایامی است که به‌واسطه‌ی پیروزی و نمایش حق، …

ادامه مطلب

خدایا این ایام، ایامی است که به‌واسطه‌ی پیروزی و نمایش حق، روزها و شب‌های آن را شریف ساختی و ما را به‌واسطه‌ی معرفتش سعادت بخشیدی، پس ای خدای کریم درود فرست بر محمد و آل محمد …

ادامه مطلب

« برگه‌ی پیشبرگه‌ی بعد »