بسم الله الرّحمن الرّحیم (محرم 1443 ه.ق- نورالحسین) خطبه‌ی شب سیزدهم (قرائت سوره مبارکه فتح) ۳۱ مرداد ۱۴۰۰ شکر و سپاس بر پروردگار رئوف و حکیم که همه‌ی آفرینش از […]

ادامه مطلب