بسم الله الرّحمن الرّحیم (محرم 1443 ه.ق- نورالحسین) خطبه‌ی شب دوم (قرائت سوره مبارکه سور) ۲۰ مرداد ۱۴۰۰ سلام بر فرمانی مبارک همان فرمانی که بر جان مطهرش فرود آمد: […]

ادامه مطلب