بسم الله الرّحمن الرّحیم خطبه‌ی روز عرفه ۱۷ تیر ۱۴۰۱ سلام بر طلوعی منور و ساعاتی مطهر، زمان تپنده، آغازی که پروردگار امر فرمود: مرا در صبحگاهان و شبانگاهان به […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم خطبه‌ی روز عرفه ۹ شهریور ۹۶ بار الها، آغاز می‌کنم دعای عرفه را به حمد و ثنای تو که فقط تو شایسته‌ی ستایشی. تو را می‌خوانم […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم خطبه‌ی روز عرفه ۲۰ شهریور ۹۵ ستایش مخصوص آن خدایی است که هیچ کس در عالم سر از حکم و فرمانش نتواند کشید و غیر آن […]

ادامه مطلب

بار خدایا، تویی سلام، چون ذات اقدس و کبریائی‌ات پاک و منزه است. از تو است سلامت، زیرا طهارت و پاکی و خوبی را تو خلق کردی و از مهربانی‌ات آن را به انسان الهام نمودی. از آن تو است سلامت…

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم خطبه‌ی روز عرفه ۲۲ مهر ۱۳۹۲ ستایش مخصوص آن خدایی است که هیچ کس در عالم سر از حکم و فرمانش نتواند کشید و غیر آن […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم خطبه‌ی روز عرفه ۴ آبان ۹۱ ستایش مخصوص آن خدایی است که هیچ کس در عالم سر از حکم و فرمانش نتواند کشید و غیر آن […]

ادامه مطلب