بار الها شکر و حمد و سپاس درخور و زیبنده‌ی ذات اقدس و کبریایی توست و هیچ‌کس در هیچ حالی نمی‌تواند به حد کمال شکر و سپاست را به جا آورد چرا که هر شکری که می‌کند آن هم نعمت و احسان توست و …

ادامه مطلب

سلام بر یوم و آفریننده‌ی یوم؛ یومی مبارک در ایام و ساعاتی خاص؛ آنگاه که خالقش اراده فرمود تا شعائر الله را در قالبی از اطاعت و بندگی جاودانه سازد پس دقیقه‌ها را به هم آمیخت تا رازها فاش شوند و …

ادامه مطلب

بار خدایا، تویی سلام، چون ذات اقدس و کبریائی‌ات پاک و منزه است. از تو است سلامت، زیرا طهارت و پاکی و خوبی را تو خلق کردی و از مهربانی‌ات آن را به انسان الهام نمودی. از آن تو است سلامت…

ادامه مطلب

شهادت امام محمد باقر(ع) ۳۰ شهریور ۱۳۹۴

21st سپتامبر 2015 دیدگاه‌ها برای شهادت امام محمد باقر(ع) ۳۰ شهریور ۱۳۹۴ بسته هستند

حمد و سپاس پروردگار جلیل و عظیم و کبیر را سزاوار است که از آن اوست نام‌های مکنون و حسنا که روشنایی است بر هر روشنایی و روشن گردد به آن آسمان‌ها و شکافته شود زمین، غبار شود کوه‌ها، به خروش آید اقیانوس‌ها و…

ادامه مطلب

ربنا، خالقنا، معبودا، می‌ستاییم تو را به وسعت کرم و رحمتت، به بزرگی بخششت، به عظمت فضل و احسانت که در برگرفته همه‌ی مخلوقاتت را. تویی شایسته حمد و ستایش و تویی حی و قیوم و …

ادامه مطلب