بسم الله الرّحمن الرّحیم هفته‌ی بیست و پنجم (زمان برداشت محصول) ۲۹ تیر ۱۳۹۰ آخرین خطبه‌ی سایت را با حمد و ثنای پروردگار عالم به انتها می‌بریم که امیدِ رستگاری […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم هفته‌ی بیست و چهارم (تلاش، کلید راه است) ۲۲ تیر ۱۳۹۰ 11 شعبان 1432 (هفته‌ی دوم ماه شعبان) به نام آفریننده‌ی زمان، آنگاه که فرمود: اوست […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم هفته‌ی بیست و سوم (پیدا کردن نشانیِ بازار و خرید متاع) ۱۵ تیر ۱۳۹۰ 4 شعبان 1432 (هفته‌ی اول ماه شعبان) به نام آنکه خلق کرد […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم هفته‌ی بیست و دوم (جبر جانتان چیست؟) ۸ تیر ۱۳۹۰ 26 رجب 1432 (هفته‌ی چهارم ماه رجب) به نام پروردگارِ یگانه، یگانه در آفرینش، یگانه در […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم هفته‌ی بیست و یکم (متعهد بودن بر تعهد) ۱ تیر ۱۳۹۰ 19 رجب 1432 (هفته‌ی سوم ماه رجب) سلام بر صبحی که آغازش، طلوعِ خورشید نیست […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم هفته‌ی بیستم (شرکت در مهمانی) ۲۵ خرداد ۱۳۹۰ 12 رجب 1432 (هفته‌ی دوم ماه رجب) سلام بر آغاز کننده و مدبر اموری که قدرتش در لحظاتِ […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم هفته‌ی نوزدهم (شرکت در مسابقه) ۱۸ خرداد ۱۳۹۰ 5 رجب 1432 (هفته‌ی اول ماه رجب) به نام آفریننده‌ای که آفرینش را با اراده‌یِ خَلقش آفرید آنگاه […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم هفته‌ی هجدهم (نامم چیست؟) ۱۱ خرداد ۱۳۹۰ 28 جمادی الثانی 1432 (هفته‌ی چهارم ماه جمادی الثانی) شکرِ بی‌پایان بر آفریننده‌ی دقایقی که ضربانِ حیات را در […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم هفته‌ی هفدهم (بازگشت به خانه‌ی امن) ۴ خرداد ۱۳۹۰ 21 جمادی الثانی 1432 (هفته‌ی سوم ماه جمادی الثانی) به نام خالقی که آفرینش خویش را در […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم هفته‌ی شانزدهم (قلب‌های مرده) ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۰ 14 جمادی الثانی 1432 (هفته‌ی دوم ماه جمادی الثانی) به نام پروردگار توانا و رحیم، بخشنده و از جهل […]

ادامه مطلب

برگهٔ بعد »