خطبه‌های قدر از زبان قرآن کریم

عنوان مجموعه خطبه‌های شب‌های قدر ۱۳۹۵

توضیح

بسم الله الرّحمن الرّحیم

(خطبه‌های قدر از زبان قرآن کریم)

خداوند کریم را شاکریم که به برکت وجود مبارک مولایمان امام عصر و زمان (عج) و با خطبه‌های گران‌قدرشان در ماه مبارک رمضان همچون بارانی به وقت زمین تشنه‌مان را حیاتی فرح‌بخش عنایت فرموده است. «خطبه‌های قدر از زبان قرآن کریم» عنوان مجموعه خطبه‌های شب‌های قدر می‌باشد. امید است با بهره گرفتن و عمل کردن به آن قلبمان ضربانی مستمر و جاوید یابد.
همچنین بعد از مجموعه‌ی «خطبه‌های قدر از زبان قرآن کریم» حرف دلی بیان گردیده که شامل درد دل با امام عصر (عج) می‌باشد.

اللهم عجل لولیک الفرج

خطبه‌ی شب ۱۹ رمضان شب قدر ۱۳۹۵

۴ تیر ۹۵

خطبه‌ی شهادت امام علی (ع) شب ۲۱ رمضان شب قدر

۶ تیر ۹۵

خطبه‌ی شب ۲۳ رمضان شب قدر

۸ تیر ۹۵

دل نوشته‌ی شب ۲۳ رمضان شب قدر

۸ تیر ۹۵

Summary
خطبه‌های قدر از زبان قرآن کریم
Article Name
خطبه‌های قدر از زبان قرآن کریم
Description
خداوند کریم را شاکریم که به برکت وجود مبارک مولایمان امام عصر و زمان (عج) و با خطبه‌های گران‌قدرشان در ماه مبارک رمضان همچون بارانی به وقت زمین تشنه‌مان را حیاتی فرح‌بخش عنایت فرموده است.. «خطبه‌های قدر از زبان قرآن کریم» عنوان مجموعه خطبه‌های شب‌های قدر می‌باشد. امید است با بهره گرفتن و عمل کردن به آن قلبمان ضربانی مستمر و جاوید یابد.
Author
رایت الهدی