بسم الله الرّحمن الرّحیم (محرم ۱۴۴۱ ه.ق- در انتظار دولت عشق) خطبه شب سوم ۱۲ شهریور ۱۳۹۸ سلام بر حمد، حمدی که نامش را عبادت خواندند تا زبان‌ها معترف عظمت […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم «در انتظار دولت عشق» راه و روش امامت افسوس بر گذشته نیست، بلکه آوردن گذشته به حال است، تا از راه و هدف امامت همگان آگاه […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم (محرم ۱۴۴۱ ه.ق- در انتظار دولت عشق) خطبه شب افتتاحیه ۹ شهریور ۱۳۹۸ شکر و سپاس و پروردگار رحمان و رحیم و حکیم را سزاست که […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم (محرم ۱۴۴۱ ه.ق- در انتظار دولت عشق) خطبه شب افتتاحیه ۹ شهریور ۱۳۹۸ راه و روش امامت افسوس بر گذشته نیست، بلکه آوردن گذشته به حال […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم (محرم ۱۴۴۰ ه.ق- ده شب در کربلا) خطبه‌ی شب دوازدهم ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ ستایش مخصوص خدایی است که ذات ازلی‌اش اول در وجود و مبدأ آفرینش […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم (محرم ۱۴۴۰ ه.ق- ده شب در کربلا) خطبه‌ی شب یازدهم ۳۰ شهریور ۱۳۹۷ به نام آفریننده‌ی جان‌ها؛ پروردگاری که جان‌های مشتاق را اَیُهَا المُخلِصون نامید و […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم (محرم ۱۴۴۰ ه.ق- ده شب در کربلا) خطبه‌ی شب دهم (شب اول شهادت امام حسین (ع)) ۲۹ شهریور ۱۳۹۷ شکر، پروردگار حکیم و عظیم را سزاست […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم (محرم ۱۴۴۰ ه.ق- ده شب در کربلا) خطبه‌ی روز عاشورا ۲۹ شهریور ۱۳۹۷ سلام بر یوم‌الدین؛ مالک یوم‌الدین و سلام بر یوم عاشورا، یوم فرقان، یوم […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم (محرم ۱۴۴۰ ه.ق- ده شب در کربلا) خطبه‌ی شب نهم (شب عاشورا) ۲۸ شهریور ۱۳۹۷ حمد و سپاس در خور و زیبنده‌ی رب‌العالمین است که همگان […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم (محرم ۱۴۴۰ ه.ق- ده شب در کربلا) خطبه‌ی شب هشتم ۲۷ شهریور ۱۳۹۷ حمد و سپاس بر آستان محبت خالقی که بندگان خویش را در توان […]

ادامه مطلب

« برگه‌ٔ پیشینبرگهٔ بعد »