به نام هستی بخش زمان و مکان که همواره چرخش خلقت در یَدِ قدرت اوست؛ و به نام هدایت‌گر جان مؤمنین و مؤمنات که خود فرمود: حالا که استواری‌ات را از دست دادی دست مرا بگیر تا دستت جایگاهش را فراموش نکند.

ادامه مطلب