بسم الله الرّحمن الرّحیم خطبه‌ی عید قربان ۱۰ مرداد ۹۹ سلام بر صبحی منور، طلوعی مطهر که حامل گنجینه‌ی جان ابراهیم خلیل است. آن زمان که لب به سخن می‌گشاید: […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم خطبه‌ی عید قربان ۲۱ مرداد ۹۸ سلام بر اللّه آفریننده‌ای رحیم و رحمان، خالقی که جان را در بهترین مراتب بندگی آفرید. او را خوانده، تو […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم خطبه‌ی عید قربان ۳۱ مرداد ۹۷ سلام بر قربان، آنگاه که در پرتوی خورشید می‌درخشد تا رازی زیبا را معنا کند. احساسی که از اسارت کلمه […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم خطبه‌ی عید قربان ۱۰ شهریور ۹۶ اَلحَمدُلِلهِ رَبِ‌العالمَین؛ سلام بر قربان، آنگاه که پروردگار آن را در منای عشق از خلیل خویش پذیرفت. اسماعیل از قربانگاه […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم خطبه‌ی عید قربان ۲۲ شهریور ۹۵ اَلحَمدُلِلهِ رَب العالمَین؛ سلام بر قربان، آنگاه که پروردگار آن را در منای عشق از خلیل خویش پذیرفت. اسماعیل از […]

ادامه مطلب

سلام بر یوم و آفریننده‌ی یوم؛ یومی مبارک در ایام و ساعاتی خاص؛ آنگاه که خالقش اراده فرمود تا شعائر الله را در قالبی از اطاعت و بندگی جاودانه سازد پس دقیقه‌ها را به هم آمیخت تا رازها فاش شوند و …

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم خطبه‌ی عید قربان ۱۳ مهر ۹۳ شکر نامی است که پروردگار عالم آن را به بنده‌ی خویش القا فرمود تا قدردان خلقتی باشد که آن را […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم خطبه‌ی عید قربان ۲۴ مهر ۱۳۹۲ شکر نامی است که پروردگار عالم آن را به بنده‌ی خویش القا فرمود تا قدردان خلقتی باشد که آن را […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم خطبه‌ی عید قربان ۵ آبان ۹۱ به نام آغاز کننده‌ی طلوعی متبرک؛ طلوعی که حکایت‌هایی شیرین را در لوح زمان نگاشته است تا شنوندگانش دریچه‌ی زمان […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم خطبه‌ی عید قربان ۱۶ آبان ۱۳۹۰ حمد و سپاس مخصوص خداوند رئوف و عطوف و غفور و غفار است؛ خداوندی که اسماء حسنی از آن اوست، […]

ادامه مطلب

برگهٔ بعد »