بسم الله الرّحمن الرّحیم خطبه‌ی شهادت امام جواد (ع) ۱۶ آبان ۱۳۸۹ حمد و ستایش سزاوار خداوند با کبریا و جبروت و عظیم است که صاحب گذشت و مهربانی و […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم خطبه‌ی شهادت امام جواد (ع) ۲۷ آبان ۱۳۸۸ حمد و ستایش سزاوار خداوند با کبریا و جبروت و عظیم است که صاحب گذشت و مهربانی و […]

ادامه مطلب

« برگه‌ٔ پیشین