بسم الله الرّحمن الرّحیم (محرم ۱۴۴۳ ه.ق- نورالحسین) خطبه‌ی شب دوازدهم (قرائت سوره مبارکه تکویر) ۳۰ مرداد ۱۴۰۰ شکر پروردگار حکیم و عظیم را سزاست که در عذاب بندگان نافرمان […]

ادامه مطلب