بسم الله الرّحمن الرّحیم مناجات دوم صحیفه سجادیه مناجات شکوه داران خداوندا به درگاهت شِکوِه و گله دارم از نفسم که مرا به بدی‌ها وا می‌دارد و به خطاکاری مبادرت […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم مناجات اول صحیفه سجادیه مناجات توبه کنندگان خداوندا خطاها و گناهان، مرا لباس خواری و ذلت پوشانیده و دوری جستن از تو جامه‌ی عجز و بینوایی […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم دعای پنجاه و چهارم صحیفه سجادیه دعای آن حضرت در برطرف شدن هم و غم ای خدایی که اندوه و غم و غصه‌ی بندگان را برطرف […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم دعای پنجاه و سوم صحیفه سجادیه دعای آن حضرت در مقام تذلل و خضوع پروردگارا گناهانم مرا (از شرمندگی) وادار به سکوت کرده و گفتگویم را […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم دعای پنجاه و دوم صحیفه سجادیه دعای آن حضرت در مقام الحاح و اصرار در طلب حاجت از درگاه الهی ای خدایی که چیزی در زمین […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم دعای پنجاه و یکم صحیفه سجادیه دعای آن حضرت در مقام تضرع به درگاه الهی بار الها تو را می‌ستایم، و تنها تو شایسته‌ی ستایشی (تو […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم دعای پنجاهم صحیفه سجادیه دعای آن حضرت در مقام خوف و خشیت الهی بار الها تو مرا درست اندام آفریدی و از کودکی پرورش دادی و […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم دعای چهل و نهم صحیفه سجادیه دعای آن حضرت در دفع کید و مکر دشمنان بار الها تو مرا هدایت فرمودی پس به لهو و لعب […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم دعای چهل و هشتم صحیفه سجادیه دعای آن حضرت در عید اضحی و روز جمعه بار الها این روزی بس مبارک و با میمنت است و […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم دعای چهل و هفتم صحیفه سجادیه دعای آن حضرت در روز عرفه ستایش مخصوص خدا است که پروردگار جهانیان است، بار الها ستایش تو را که […]

ادامه مطلب

« برگه‌ٔ پیشینبرگهٔ بعد »