ار خدایا به حق عرش و آنکه بر اوست؛ به حق وحی و آنکه نازلش فرمود؛ به حق پیامبر و آنکه پیامبری‌اش داد؛ به حق خانه‌ی کعبه و آنکه آن را ساخت. ای شنوای هر آواز و ای آفریننده‌ی حیات پس از ممات، …

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم خطبه‌ی عید مبعث ۹ تیر ۱۳۹۰ ستایش و سپاس، شکر و ثنا، شایسته و سزاوار خداوندِ صاحب جلال و کرم و مجد و عزت است که […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم خطبه‌ی عید مبعث ۱۹ تیر ۱۳۸۹ حمد و ستایش خداوندی را سزاست که قبل از ازل بود و بعد از ابد نیز خواهد بود و سپاس […]

ادامه مطلب