بسم الله الرّحمن الرّحیم خطبه‌ شهادت امام علی شب ۲۱ رمضان شب قدر ۱۵ خرداد ۹۷ سپاس خداوند را که قبل از هر اول، اول است و بعد از هر […]

ادامه مطلب

حمد و شکر و سپاس پروردگار با جبروت و بزرگوار را سزا که خود را بر بندگانش چنین معرفی فرمود: اوست خدای یگانه و بی‌شریک که دانای نهان و آشکار و بخشنده و مهربان است؛ و فرمانروا و پیروزمند و …

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم خطبه‌ی شهادت امام علی (ع) شب 21 رمضان شب قدر ۲۷ تیر ۹۳ حمد و سپاس از آن پروردگار یکتاست. خداوندی که شکافنده‌ی دانه و هسته، […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم خطبه‌ی شهادت امام علی (ع) شب 21 رمضان شب قدر ۹ شهریور ۱۳۸۹ بار الها، بزرگ است فرمانروایی تو و بلند است جایگاه و مکانت، آشکار […]

ادامه مطلب