پروردگارا ای که حمد و ستایش مخصوص توست. معبودی جز تو نیست. تویی که بر بندگان نعمت می‌بخشی و روزی بی‌حساب به هر کس که بخواهی عطا می‌کنی. ای آفریننده‌ی آسمان‌ها و زمین و صاحب …

ادامه مطلب

حمد و ستایش خداوند عزوجل و بزرگ و ارجمند را سزاست، خداوندی که نوشت نام‌های مکنون و عظمتش را بر سراپرده‌ی بزرگی و کرامت.
قدرتش بر همه چیز احاطه دارد، بر بادها آنچه را می‌پراکنند، …

ادامه مطلب