بسم الله الرّحمن الرّحیم خطبه‌ی شب اول رمضان ۲۳ فروردین ۱۴۰۰ حمد و شکر و سپاس رب‌العالمین را زیبنده است که از سر فضل و کرم و بنده‌نوازی‌اش در بعضی […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم خطبه‌ی شب اول رمضان ۲۶ اردیبهشت ۹۷ شکر و سپاس پروردگار حکیم و عزیز را سزاست که در بعضی ایام فضیلت و عظمتی قرار داد و […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم خطبه‌ی شب اول رمضان ۱۷ خرداد ۹۵ حمد و سپاس از آن پروردگار کریم است که آفریننده‌ی مخلوقات، گشاینده‌ی روزی، برآرنده‌ی سپیده‌دم هاست. صاحب جلال و […]

ادامه مطلب

الحمدالله رب العالمین. می‌گشاییم، زبان‌هایمان را به مدح و ثنا و ستایش پروردگار کریم. خداوندی که از فضل و کرمش، ماه رمضان را برای هدایت و نجات بندگانش قرار داد و در آن، قرآن که فرقان بین …

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم خطبه‌ی شب اول رمضان ۷ تیر ۹۳ خداوند را تسبیح می‌گویند هر آنچه در آسمان‌ها و زمین است؛ پیروزمند و حکیم است و فرمانروایی آسمان‌ها و […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم خطبه‌ی شب اول رمضان ۱۸ تیر ۹۲ بار الها حمد و سپاس از آن توست و از نعمت‌های توست که ستایشگران تو را می‌ستایند و از […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم خطبه‌ی شب اول رمضان ۳۰ تیر ۱۳۹۱ حمد و ستایش خداوند کریم و رحیم و رحمان را سزاست که ما را به ستایشِ خود و برخورداری […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم خطبه‌ی شب اول رمضان ۹ مرداد ۱۳۹۰ حمد و ستایش شایسته و سزاوارِ خداوند عظیم، کریم، رحیم و رحمان است. خداوندی که در برابرِ شکوه و […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم خطبه‌ی شب اول رمضان ۲۰ مرداد ۱۳۸۹ حمد و ستایش خداوندی را سزاست که عجایب عظمتش پایان نپذیرد، نهایتی برای فرمانروایی‌اش نیست، خزاین رحمتش فنا نشود […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم خطبه‌ی شب اول رمضان ۳۱ مرداد ۱۳۸۸ حمد و سپاس پروردگار یکتا و کریم، که رحمتش همه چیز را در بر گرفته و قدرتش بر همه […]

ادامه مطلب