بسم الله الرّحمن الرّحیم (محرم ۱۴۴۳ ه.ق- نورالحسین) خطبه‌ی روز عاشورا (قرائت سوره مبارکه فجر) ۲۸ مرداد ۱۴۰۰ سلام بر انوار قرآن کریم انواری که حکایت از رحمت بی‌منتهای الهی […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم (محرم ۱۴۴۳ ه.ق- نورالحسین) خطبه‌ی شب افتتاحیه (قرائت سوره مبارکه فجر) ۱۸ مرداد ۱۴۰۰ شکر و سپاس پروردگار کریم، حکیم و رحیم را سزاست که روزی […]

ادامه مطلب