بسم الله الرّحمن الرّحیم (محرم 1443 ه.ق- نورالحسین) خطبه‌ی شب یازدهم (قرائت سوره مبارکه اعراف) ۲۹ مرداد ۱۴۰۰ حمد و سپاس درخور و شایسته‌ی خداوند جلیل و جلال است خداوندی […]

ادامه مطلب