بسم الله الرّحمن الرّحیم خطبه‌ی روز مباهله ۱۹ آبان ۹۱ شکر سپاس پروردگار کریم و قهار را سزاوار است که در روز مباهله جلوه‌ی حق را نه تنها به مسیحیان […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم خطبه‌ی روز مباهله ۱۲ آذر ۱۳۸۹ شکر و سپاس پروردگار کریم و قهار را سزاوار است که در روز مباهله جلوه‌ی حق را نه تنها به […]

ادامه مطلب