بسم الله الرّحمن الرّحیم خطبه‌ی رحلت حضرت خدیجه (س) ۴ خرداد ۹۷ شکر و سپاس پروردگار کریم و رحمان را سزاوار است، خداوندی که از سر رحمت و حکمتش آنانی […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم خطبه‌ی عید مبعث و ولادت حضرت نرجس خاتون (س) ۲۴ فروردین ۹۷ سلام بر رحمتی که نام آخرین پیامبر خویش را رحمت للعالمین خواند تا عالم […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم خطبه‌ی رحلت حضرت خدیجه (س) ۲۸ خرداد ۹۵ شکر و سپاس پروردگار کریم و رحمان را سزاوار است، خداوندی که از سر رحمت و حکمتش آنانی […]

ادامه مطلب

شکر و سپاس پروردگار کریم و رحمان را سزاوار است، خداوندی که از سر رحمت و حکمتش آنانی را که در راه هدایت و یاری پیامبران و امامانش کمر همت بسته و در این راه با صبر و شکیبایی بر سختی‌ها …

ادامه مطلب