به نام خدایی که جز به فضل و رحمتش به چیزی امیدوار نیستم و غیر از عدل و دادش از چیزی نمی‌ترسم و جز به دستوراتش در قرآن کریم به چیزی اعتماد ندارم و جز به رشته‌ی ریسمان او، پیامبر خاتم حضرت محمد (ص) و اهل‌بیتش به چیزی چنگ نمی‌زنم.

ادامه مطلب

به نام آفریننده‌ی جان‌ها؛ پروردگاری که جان‌های مشتاق را اَیُهَا المُخلِصون نامید و به همگان عرضه داشت: آنان از پلیدی نفس اماره در امان هستند چون اخلاص، قلعه‌ی مستحکمی است که راه نفوذ هوای نفس را …

ادامه مطلب

سلام بر الله، پروردگار یکتا و توانا، مدبر امور زمین و آسمان، برپا کننده‌ی کرسی عدل و قضاوت؛ بی‌فروغ کننده خورشید و ماه و برکننده‌ی فلک دوار؛ امان دهنده به بندگان خویش؛ بندگانی که طوق اسارت شیطان …

ادامه مطلب

سلام بر یوم‌الدین یومی که مأمورانش دل‌ها را به‌طرف ندای حق می‌کشانند؛ بر چهره‌ها می‌نگرد؛ صفت‌ها در آیینه‌ی جان‌ها به نمایش درآمد، گردن‌ها به همه جهت می‌چرخد؛ دیگر نمی‌توان حقیقت را …

ادامه مطلب

شکر خالق بی همتا را که عقل را مقتدای حق و باطل خواند تا مردمان جانشان را در بود و نبودش محک بزنند. اینک خورشید، روزی را آغاز نموده که ساعاتش در رسالت آخرین پیامبر الهی جاودانه خواهد شد، …

ادامه مطلب

حمد و سپاس از آن پروردگار یکتاست. الحمدالله سزاوار است به سپاس و ستایش رب‌العالمین. رب اولین و آخرین و رب آسمان‌ها و زمین. نبوده و نخواهد بود پروردگاری غیر از خداوند بی ‌شریک. عظیم و برتر و بالاتر است …

ادامه مطلب

به نام پروردگار کریمی که همواره رحمتش برای همگان گسترده است و آنگاه که بندگانش در تاریکی جهل، خود را فراموش می‌کنند، یاوری‌اش را به میدان جانشان هدیه می‌نماید تا با یاری‌اش از جا برخیزند و …

ادامه مطلب

سلام بر قرآن کریم؛ معجزه‌ای که خود را بدون رقیب معرفی می‌فرماید تا بندگان را در پناه آیاتش به ملکوتی که از آن آمده‌اند بازگرداند. کتابی که زبان شیوایش قابل درک همگان است و ادعا کننده‌ای برایش یافت نمی‌شود …

ادامه مطلب

به نام الله آن پروردگار یگانه‌ای که جان آدمیان را به لقای خود فرمان داد تا آنگاه که قدم بر هستی گذاشتند و زندگی را با نام اشرف مخلوقات آغاز کردند، شرافتشان را در عشق به خالقشان بیازمایند. …

ادامه مطلب

شکر و حمد و سپاس شایسته‌ی پروردگار کریم است که هر عزیزی غیر او ذلیل، هر نیرومندی غیر او ضعیف، هر مالکی غیر او مملوک و هر عالمی غیر او جاهل. اوست شنونده‌ی نجواها و آگاه به اسرارها و …

ادامه مطلب

برگهٔ بعد »