بسم الله الرّحمن الرّحیم خطبه‌ی شهادت امام محمد باقر (ع) ۱۳ آبان ۱۳۹۰ حمد و سپاس از آن خداوند سبوح و قدوس، رحمان و رحیم است. حمد و سپاس از […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم خطبه‌ی ولادت امام محمد باقر (ع) ۱۳ خرداد ۱۳۹۰ حمد و ستایش، خداوند عزوجل را سزاست که جهان را با علمِ ابدی و ازلی‌اش بیافرید و در […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم خطبه‌ی ولادت امام محمد باقر (ع) ۱۸ دی ۱۳۸۹ حمد و سپاس خداوند کریم، عظیم و رحیم را سزاست که دل‌ها واله، شیفته، سرگردان و دلباخته‌ی […]

ادامه مطلب

« برگه‌ٔ پیشین