بسم الله الرّحمن الرّحیم خطبه‌ی شب ۱۹ رمضان شب قدر ۵ مرداد ۹۲ الحمدالله رب‌العالمین. حمد و سپاس رب‌العالمینی را سزاست که در آفرینش، آنچه به اراده‌ی خویش آفرید از […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم خطبه‌ی ولادت امیر مؤمنان (ع) ۳ خرداد ۹۲ شکر و حمد و سپاس شایسته‌ی پروردگار کریم است که هر عزیزی غیر از او ذلیل، هر نیرومندی […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم خطبه‌ی روز مباهله ۱۹ آبان ۹۱ شکر سپاس پروردگار کریم و قهار را سزاوار است که در روز مباهله جلوه‌ی حق را نه تنها به مسیحیان […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم خطبه‌ی عید غدیر ۱۳ آبان ۹۱ حمد و سپاس خداوند جلیل و جلال و جمیل را سزاست که ارجمند است در فرمانروایی، بی‌شریک و وزیر است […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم خطبه‌ی شهادت امام علی (ع) شب ۲۱ رمضان شب قدر ۱۹ مرداد ۱۳۹۱ شکر و سپاس، خالقی را که خود فرمود: ۩ اگر فضل و رحمتی […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم خطبه‌ی ولادت امیر مؤمنان (ع) ۱۵ خرداد ۱۳۹۱ شکر و سپاس پروردگار عالمیان را سزاست که انسان را آفرید و مقامش را بزرگ داشت؛ به‌وسیله‌ی پیامبران […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم خطبه‌ی عید غدیر ۲۴ آبان ۱۳۹۰ حمد و ستایش خداوند کریم را سزاست که شگفتی‌های بزرگی و عظمتش پایان نپذیرد، گنجینه‌های رحمت بی‌منتهایش به آخر نرسد، […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم خطبه‌ی شهادت امام علی (ع) شب ۲۱ رمضان شب قدر ۲۹ مرداد ۱۳۹۰ شکر و سپاس، خالقی را که خود فرمود: ۩ اگر فضل و رحمتی […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم خطبه‌ی ولادت امیر مؤمنان (ع) ۲۶ خرداد ۱۳۹۰ حمد و ستایش مخصوصِ خداوند عظیم و کریم است؛ خداوندی که نگرفت کسی را به فرزندی، نبوده برای […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم خطبه‌ی شهادت امام علی (ع) شب ۲۱ رمضان شب قدر ۹ شهریور ۱۳۸۹ بار الها، بزرگ است فرمانروایی تو و بلند است جایگاه و مکانت، آشکار […]

ادامه مطلب

« برگه‌ٔ پیشینبرگهٔ بعد »