بسم الله الرّحمن الرّحیم دعای سی و هشتم صحیفه سجادیه دعای آن حضرت در عذرخواهی از تضییع حقوق بار الها من به درگاه تو عذر می‌خواهم از این (گناه) که […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم (محرم ۱۴۳۹ ه.ق- ده شب با دولت ظهور) خطبه‌ی شب دوازدهم ۱۱ مهر ۱۳۹۶ بار الها حمد و سپاس تو را سزاست حمدی که زیبنده‌ی ذات […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم (محرم ۱۴۳۹ ه.ق- ده شب با دولت ظهور) خطبه‌ی شب یازدهم ۱۰ مهر ۱۳۹۶ به نام آفریننده‌ی جان‌ها؛ پروردگاری که جان‌های مشتاق را اَیُهَا المُخلِصون نامید […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم (محرم ۱۴۳۹ ه.ق- ده شب با دولت ظهور) خطبه شب پنجم ۴ مهر ۱۳۹۶ شکر و سپاس پروردگار حکیم را سزاست که زمین و آسمان و […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم دعای سی و هفتم صحیفه سجادیه دعای آن حضرت در اعتراف به تقصیر در ادای شکر الهی بار الها، هیچ کس در هیچ حالی نمی‌تواند به […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم دعای سی و ششم صحیفه سجادیه دعای آن حضرت هنگام نظر به ابر و برق و شنیدن غرش رعد بار الها این ابر و برق دو […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم دعای سی و پنجم صحیفه سجادیه دعای آن حضرت در خشنودی به قضا و قدر الهی ستایش خدای را که به مقدراتش راضی و خشنودم و […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم دعای سی و چهارم صحیفه سجادیه دعای آن حضرت هنگام گرفتاری یا دیدن کسی که گرفتار فضیحت گناه شده است خدایا تو را ستایش می‌کنم که […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم دعای سی و سوم صحیفه سجادیه دعای آن حضرت در مقام استخاره (طلب خیر از خدا) بار الها به سبب علمت به خیر و سعادتم و […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم دعای سی و یکم صحیفه سجادیه دعای آن حضرت در توبه بار الها، ای آنکه توصیف واصفان از وصفش فروماند و ای کسی که امید امیدواران […]

ادامه مطلب

« برگه‌ٔ پیشینبرگهٔ بعد »