بسم الله الرّحمن الرّحیم مناجات پانزدهم صحیفه سجادیه مناجات اهل زهد خدایا ما را در خانه‌ای سکونت داده‌ای که گودال‌های فریب و نیرنگش را برای ما کنده و آماده ساخته […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم مناجات چهاردهم صحیفه سجادیه مناجات معتصمین خدایا ای پناهِ پناهندگان و ای پناهِ پناه خواهان و ای نجات‌بخش به هلاکت افتادگان و ای نگهدار بیچارگان و […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم مناجات سیزدهم صحیفه سجادیه مناجات اهل ذکر خدایا اگر پذیرش دستور و فرمانت بر من واجب نبود، منزهت می‌دانستم که نامت به زبان آرم با اینکه […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم مناجات دوازدهم صحیفه سجادیه مناجات عارفان ای خدا زبانها از رسایی ستایش تو آن‌چنان که شایسته‌ی جلالت باشد کوتاه است و ناتوان و عقل‌ها از ادراک […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم مناجات یازدهم صحیفه سجادیه مناجات نیازمندان ای خدا شکستگی مرا چیزی التیام نبخشد جز لطف و عطوفتت و فقر و بینوایی‌ام را بی‌نیاز نکند جز توجّه […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم مناجات دهم صحیفه سجادیه مناجات اهل توسل به خدا خدایا من وسیله‌ای به درگاهت ندارم، جز عواطف مهربانی‌ات و دست آویزی به سوی تو ندارم جز […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم مناجات نهم صحیفه سجادیه مناجات محبان خداوند ای خدا کیست آنکه طعم شیرینی محبتت را چشیده باشد و جز تو دیگری را خواهد کیست آنکه به […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم مناجات هشتم صحیفه سجادیه مناجات اهل ارادت و اشتیاق پاک و منزهی تو ای خدا، چقدر راه‌ها تنگ و دشوار است بر کسی که تو راهنمایش […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم مناجات هفتم صحیفه سجادیه مناجات اهل طاعت خدایا طاعت و بندگی‌ات به ما الهام فرما و ما را از معصیت و نافرمانی خود دور ساز و […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم مناجات ششم صحیفه سجادیه مناجات شکرگزاران ای خدا نعمت‌های پی در پی تو مرا از انجام وظیفه‌ی شکرگزاران غافل کرده و سیل خروشان دریای فضل و […]

ادامه مطلب

« برگه‌ٔ پیشینبرگهٔ بعد »