قبل از قرائت خطبه‌ی گران‌بها و بزرگ امشب که سرشار است از رحمت الهی و عنایت و لطفِ خاصه‌ی مولا و سرورمان امام‌ زمان (عج) مطالبی را برای درک بهتر عزیزان اعلام می‌داریم باشد که از این دریای احسان …

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم خطبه‌ی اعیاد شعبانیه ۳ تیر ۱۳۹۱ حمد و مدح و ثنا خداوندِ رحمان و رحیم را سزاست؛ خداوندی که مثل و مانندی ندارد و یکتا و […]

ادامه مطلب

ٰسزاوار و زیبنده است لباسِ کبریایی و شکوه و جلال، بر پروردگار کریم که حمد و سپاسِ بی‌کران مخصوص ربوبیت و فرمانروایی اوست. نیست معبودی غیر از او، پاک و منزه است که تسبیح می‌کنند ماهیانِ در دریا …

ادامه مطلب

حمد و سپاس پروردگار عظیم و با شکوه و با جلال و گرامی را سزاست که به اذنش درهای رحمت آسمان و زمین گشوده شود، مردگان برانگیخته شوند و عجایب خلقت سازمان گیرد.پاک و منزه است خداوند سبحان …

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم خطبه‌ی اعیاد شعبانیه ۱۴ تیر ۱۳۹۰ حمد و مدح و ثنا خداوندِ رحمان و رحیم را سزاست؛ خداوندی که مثل و مانندی ندارد و یکتا و […]

ادامه مطلب

سزاوار و شایسته حمد و ستایش بی‌پایان ازلی و ابدی است خداوند یکتا، یگانه، پاکیزه و مهربان و بخشاینده که پروردگار شب و روز و تاریکی‌ها و روشنایی‌ها و کوه‌ها و دریاها و زمین و آسمان و هر چه در میان آن‌هاست …

ادامه مطلب

سزاوار و زیبنده است لباس کبریایی و شکوه و جلال بر پروردگار کریم که حمد و سپاس بی‌کران مخصوص ربوبیت و فرمانروایی اوست. نیست معبودی غیر او، پاک و منزه است که تسبیح می‌کنند ماهیانِ در دریا، …

ادامه مطلب

« برگه‌ٔ پیشین