سلام بر یوم‌الدین یومی که مأمورانش دل‌ها را به‌طرف ندای حق می‌کشانند؛ بر چهره‌ها می‌نگرد؛ صفت‌ها در آیینه‌ی جان‌ها به نمایش درآمد، گردن‌ها به همه جهت می‌چرخد؛ دیگر نمی‌توان حقیقت را …

ادامه مطلب

شکر خالق بی همتا را که عقل را مقتدای حق و باطل خواند تا مردمان جانشان را در بود و نبودش محک بزنند. اینک خورشید، روزی را آغاز نموده که ساعاتش در رسالت آخرین پیامبر الهی جاودانه خواهد شد، …

ادامه مطلب

حمد و سپاس از آن پروردگار یکتاست. الحمدالله سزاوار است به سپاس و ستایش رب‌العالمین. رب اولین و آخرین و رب آسمان‌ها و زمین. نبوده و نخواهد بود پروردگاری غیر از خداوند بی ‌شریک. عظیم و برتر و بالاتر است …

ادامه مطلب

به نام پروردگار کریمی که همواره رحمتش برای همگان گسترده است و آنگاه که بندگانش در تاریکی جهل، خود را فراموش می‌کنند، یاوری‌اش را به میدان جانشان هدیه می‌نماید تا با یاری‌اش از جا برخیزند و …

ادامه مطلب

سلام بر قرآن کریم؛ معجزه‌ای که خود را بدون رقیب معرفی می‌فرماید تا بندگان را در پناه آیاتش به ملکوتی که از آن آمده‌اند بازگرداند. کتابی که زبان شیوایش قابل درک همگان است و ادعا کننده‌ای برایش یافت نمی‌شود …

ادامه مطلب

به نام الله آن پروردگار یگانه‌ای که جان آدمیان را به لقای خود فرمان داد تا آنگاه که قدم بر هستی گذاشتند و زندگی را با نام اشرف مخلوقات آغاز کردند، شرافتشان را در عشق به خالقشان بیازمایند. …

ادامه مطلب

شکر و حمد و سپاس شایسته‌ی پروردگار کریم است که هر عزیزی غیر او ذلیل، هر نیرومندی غیر او ضعیف، هر مالکی غیر او مملوک و هر عالمی غیر او جاهل. اوست شنونده‌ی نجواها و آگاه به اسرارها و …

ادامه مطلب

به نام آغاز کننده‌ی آفرینش، پروردگار رحیم و رحمان و فرمانده‌ی یگانه‌ی جهانِ پر رمز و راز، رازهای آشکار و نهان و سخنان حق علیه باطل. باطل چیست؟ آیا توان عقلی مردمان قادر به درک باطل است؟…

ادامه مطلب

شکر پروردگار یکتا را سزاست که نشانیِ بازگشت از غربت زمین به آغوش پرمهرش را در صندوقچه‌ی اسرار خلقت به نام فطرت قرار داد تا بندگانش با بهره گرفتن از آن به سعادت و رستگاری ابدی در …

ادامه مطلب

سلام بر جان عالم، جانی که تپش حیاتش ضامن وعده‌های الهی است. دستش گیرنده‌ی افتادگان و ضربان قلبش آینه‌ی انوار پروردگار عالم، انواری که بر خلقت فرمانده است، عالم در اطاعتش و …

ادامه مطلب

« برگه‌ٔ پیشینبرگهٔ بعد »