بسم الله الرّحمن الرّحیم خطبه‌ی شهادت امام رضا (ع) ۲ دی ۹۳ شکر و سپاس زیبنده‌ی پروردگار کریم است که ملک و سلطه‌اش پایدار بر عزت خویش و در سلطنتش […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم خطبه‌ی ولادت امام رضا (ع) ۱۶ شهریور ۹۳ حمد و ستایش مخصوص پروردگار بی‌همتاست که اوست پدید آورنده‌ی آسمان‌ها و زمین؛ صاحب جلال و عظمت و […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم خطبه‌ی شهادت امام رضا (ع) ۱۲ دی ۹۲ حمد و سپاس پروردگار یکتا و بزرگ و صاحب جلال و جبروت و کرسی بلند و دریای خروشان […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم خطبه‌ی ولادت امام رضا (ع) ۲۶ شهریور ۹۲ حمد و ستایش مخصوص پروردگار بی‌همتاست که اوست پدید آورنده‌ی آسمان‌ها و زمین؛ صاحب جلال و عظمت و […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم خطبه‌ی شهادت امام رضا (ع) ۲۳ دی ۹۱ حمد و ستایش خداوند یکتا و سبحان را سزاست که نیست معبودی جز ذاتِ اقدس و بی‌شریک او […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم خطبه‌ی ولادت امام رضا (ع) ۷ مهر ۹۱ سزاوار است حمد و سپاسِ بی‌پایان بر بارگاه جبروتی و کبریایی پروردگار حکیم و عزیز و کریم. از […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم خطبه‌ی شهادت امام رضا (ع) ۴ بهمن ۱۳۹۰ حمد و ستایش خداوند یکتا و سبحان را سزاست که نیست معبودی جز ذاتِ اقدس و بی‌شریک او […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم خطبه‌ی ولادت امام رضا (ع) ۱۷ مهر ۱۳۹۰ آغاز می‌کنیم حمد و ستایش پروردگار کریم را با بیانِ زیبای امام سجاد (ع) که فرمودند: حمد و […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم خطبه‌ی ولادت امام رضا (ع) ۲۷ مهر ۱۳۸۹ حمد و سپاسِ بی‌کران بر خداوند عزوجل که علمش ازلی، حکمتش ابدی، تدبیرش سرمدی، آفرینشش بی‌نظیر، خدایی‌اش بی‌شریک، […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم خطبه‌ی شهادت امام رضا (ع) ۲۶ بهمن ۱۳۸۸ ستایش از آن خدایی است که جهان را با علم ابدی و ازلی‌اش بیافرید و در آفرینش آن […]

ادامه مطلب

« برگه‌ٔ پیشین