بسم الله الرّحمن الرّحیم خطبه‌ی شب اول رمضان ۱۵ اردیبهشت ۹۸ حمد می‌کنیم خداوند را به اسماءِ حسنا و متبرک و مکنونش، فزون‌تر از حساب، فراتر از اندیشه و حمد […]

ادامه مطلب

الحمدالله رب العالمین. می‌گشاییم، زبان‌هایمان را به مدح و ثنا و ستایش پروردگار کریم. خداوندی که از فضل و کرمش، ماه رمضان را برای هدایت و نجات بندگانش قرار داد و در آن، قرآن که فرقان بین …

ادامه مطلب