الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ؛ حمد، رب‌العالمین را سزاست که همگان، بر آستانِ مقدسش سر تسلیم فرود آورده و به فرمانش حیات یافته‌اند. جانی که در باطنش به محور ابدیت متصل است و در ظاهرش به علایقی که ساعت‌های …

ادامه مطلب