بسم الله الرّحمن الرّحیم خطبه‌ی روز اربعین ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ سلام بر ایام که چونان گوهری امانت‌های جهان خاکی را در آغوش خویش می‌فشارد تا امانت‌دار خلیفگانی باشد که مدتی […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم (محرم 1444 ه.ق- حرکت به سوی نور) خطبه‌ی شب دوازدهم ۱۹ مرداد ۱۴۰۱ سلام بر کعبه قبله‌گاه عشاق، عابدان و ذاکران، بندگان مخلص که به سویش […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم (محرم 1444 ه.ق- حرکت به سوی نور) خطبه‌ی شب یازدهم ۱۸ مرداد ۱۴۰۱ سلام بر خالقی که مدبر الامور است در آفرینشش و طبق فرموده‌اش برگی […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم (محرم 1444 ه.ق- حرکت به سوی نور) خطبه‌ی شب دهم ۱۷ مرداد ۱۴۰۱ شکر پروردگار عالم را بر ذکر «اِیاکَ نَعبُد وَ اِیاکَ نَستَعین». دریچه‌ی رحمت […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم (محرم 1444 ه.ق- حرکت به سوی نور) خطبه‌ی روز عاشورا ۱۷ مرداد ۱۴۰۱ سلام بر امانت‌دار زمان‌ها از اولین تا آخرین. امانتی که حکایتی از تلخی […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم (محرم 1444 ه.ق- حرکت به سوی نور) خطبه‌ی شب نهم (شب عاشورا) ۱۶ مرداد ۱۴۰۱ سلام بر قلم و آنچه می‌نگارد. روزها و شب‌هایی که نویسندگان […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم (محرم 1444 ه.ق- حرکت به سوی نور) خطبه‌ی شب هشتم ۱۵ مرداد ۱۴۰۱ سلام بر ایام، بر روزها و شب‌هایش، بر فصل‌ها و سال‌هایش، بر ساعت‌ها […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم (محرم 1444 ه.ق- حرکت به سوی نور) خطبه‌ی شب هفتم ۱۴ مرداد ۱۴۰۱ سلام بر طلوعی منور، ساعاتی که آغاز روز را خبر می‌دهد. مشتاقان کعبه‌ی […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم (محرم 1444 ه.ق- حرکت به سوی نور) خطبه‌ی شب ششم ۱۳ مرداد ۱۴۰۱ سلام بر روز و شبی که شاهد و مشهود عمر آفریده‌های پروردگار است. […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم (محرم 1444 ه.ق- حرکت به سوی نور) خطبه‌ی شب پنجم ۱۲ مرداد ۱۴۰۱ سلام بر زمان و آنچه در جانش در جریان است. جانی که معمای […]

ادامه مطلب

برگهٔ بعد »