الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ؛ حمد، رب‌العالمین را سزاست که همگان، بر آستانِ مقدسش سر تسلیم فرود آورده و به فرمانش حیات یافته‌اند. جانی که در باطنش به محور ابدیت متصل است و در ظاهرش به علایقی که ساعت‌های …

ادامه مطلب

شکر و سپاس بی‌پایان الله‌ایی را سزاست که همواره بر قالب جان‌ها، ندای لبیک را جاودانه نمود تا آنگاه که بندگان و آفریده‌های خویش را به ندای غیب می‌خواند همگان در یک لحظه در درگاهش حاضر آیند و او را به یگانگی و…

ادامه مطلب

به نام پروردگارِ کریمی که همواره دامنِ رحمتش برای همگان گسترده است و آنگاه که بندگانش در تاریکی جهل خود را فراموش می‌کنند یاوری‌اش را به میدانِ جانشان هدیه می‌نماید تا با یاری‌اش از جا برخیزند و …

ادامه مطلب

حمد و سپاس، خداوندِ عزیز و کریم و رحیم را سزاست که فرمود: عزت، از آن خداوند و پیامبر و مؤمنین است و ذلت از آنِ منافقین و ظالمین و از چنین عزتی، هیچ فردی و هیچ قوم و جمعیتی نتوانست ذره‌ای بکاهد و …

ادامه مطلب

ٰسزاوار و زیبنده است لباسِ کبریایی و شکوه و جلال، بر پروردگار کریم که حمد و سپاسِ بی‌کران مخصوص ربوبیت و فرمانروایی اوست. نیست معبودی غیر از او، پاک و منزه است که تسبیح می‌کنند ماهیانِ در دریا …

ادامه مطلب

حمد و سپاس پروردگار عظیم و با شکوه و با جلال و گرامی را سزاست که به اذنش درهای رحمت آسمان و زمین گشوده شود، مردگان برانگیخته شوند و عجایب خلقت سازمان گیرد.پاک و منزه است خداوند سبحان …

ادامه مطلب

سلام بر خالقِ مخلوقات، خالقی که معرفت را رمزِ شناخت معرفی نمود و بندگان خویش را به تفکر دعوت کرده فرمود: آیا به آفرینش زمین و آسمان تفکر نمی‌کنید؟ زمینی که در دستتان است و آسمانی که قدرتِ سفر را در آن یافتید …

ادامه مطلب

حمد و سپاسی، خالق یکتا را در خلقش می‌ستاید که نام الله در فطرتش شکوفا گردد، همگان را به زیر قدرتش خوار و ذلیل ببیند و تجلی‌اش در جانش، نفس اماره را متلاشی سازد و او را مانند آغازِ آفرینش، خاکی منتظر…

ادامه مطلب

شکر و سپاسی درخور ِآفریننده‌ی جان‌هاست که در آن شکر، انسان، وجودش را در حیات ببیند و آنگاه سر بر سجده‌ی خالقش گذارد و از حیاتی به وجد آید که شیطانِ نفس پوسته‌ی خودخواهی را از تن، برون کرده تا عقلی …

ادامه مطلب

سلام بر رحیم و رحمان، همان خالقی که فراز و نشیب‌های کره‌ی خاکی را هموار فرمود تا موجوداتش از آنچه در درونش می‌گذرد در امان باشند و عمری را بگذرانند که عواملِ هستی، مددکارش است و پروردگار فرموده …

ادامه مطلب

برگهٔ بعد »